VİZYONUMUZ

Kurumsal hizmet ihtiyaçlarına, uluslararası bilgi birikimi ve değerleriyle, yüksek standartlarda fark yaratan özel çözümler sunan öncü ve lider şirket olmaktır.

MİSYONUMUZ

Yetkin çalışanlarımız ve doğaya, insana değer veren yenilikçi kurumsal çözümlerimiz ile tüm hizmet ihtiyaçlarınızı karşılamak için hazırız.

DEĞERLERİMİZ

• Hızlı
• Yenilikçi
• Çevreci
• Yasalara bağlı
• Çözüm odaklı

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Firmamız için mutlak öncelik; kalite, çevre, gıda, iş sağlığı ve güvenliğine uygun, en yüksek standartta müşteri memnuniyetini sağlayan güvenilir hizmetler sunmak.

Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, çalışanlarımızın memnuniyeti ve katılımı ile sistemimizi sürekli iyileştirmek.

Tüm faaliyetlerimizde ilgili tüm yasal şartlara, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına, müşteri ile mutabık kalınan şartlara ve Entegre Yönetim Sistemi Standartlarına uymak.

İş Sağlığı ve Güvenliğini temel ilke edinerek; tehlikeleri ortadan kaldırmak, riskleri azaltmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışan ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak.

Tüm faaliyetlerimizde doğal kaynakları verimli kullanmak ve korumak, atık yönetimini sağlamak, geri dönüşüm ve bertaraf ile çevre kirliliğini önlemek ve çevreyi korumak, çalışanlarımızın bu konuda farkındalığını sağlamak.

Tedarikçilerimizi sürekli değerlendirerek gelişmelerine katkı sağlamak.

Hizmetlerimizi her zaman yüksek standartta gerçekleştirmek için değişen teknolojileri, iletişim araçlarını ve işletme kaynaklarını etkin değerlendirmek.

İlgili taraflarla etkin anlaşılabilir açık ve sürdürülebilir iletişimi sağlamak.

Çalışanlarımızın düzenli ve sürekli eğitimler ile mesleki yetkinliklerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.

Önce insan felsefesindem hareketle; etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen Entegre Yönetim Sistemimiz ile sadece tehlike, risk ve tehditleri önlemek değil bunları fırsata çevirmek.